ജനറേറ്റർ തകരാർ; ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് കുറയ്ക്കാനുള്ള നീക്കം പാളി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SPORTS

error: Content is protected !!