അടിമാലി ടൗണിലെ തുണിക്കടയുടെ മുന്നില്‍ അജ്ഞാത മൃതശരീരം; വായില്‍ നിന്നും മൂക്കില്‍ നിന്നും രക്തമൊഴുകിയ നിലയില്‍

2 thoughts on “അടിമാലി ടൗണിലെ തുണിക്കടയുടെ മുന്നില്‍ അജ്ഞാത മൃതശരീരം; വായില്‍ നിന്നും മൂക്കില്‍ നിന്നും രക്തമൊഴുകിയ നിലയില്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SPORTS

error: Content is protected !!