‘അവളുടെ ജഡത്തില്‍ അടിവസ്ത്രമിട്ട് പലരും ചിത്രങ്ങളിറക്കി, കോടികള്‍ നേടി’. : Many put pictures of her wearing underwear on her dead body and made crores

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SPORTS

error: Content is protected !!