രാജാക്കാട്‌ – നെടുങ്കണ്ടം റൂട്ടിൽ കുത്തുങ്കൽ വട്ടക്കണ്ണിപ്പാറയിൽ ചരക്ക്‌ ലോറി മറിഞ്ഞു; ഡ്രൈവർ അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപെട്ടു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SPORTS

error: Content is protected !!