22 കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച  പളളീലച്ചനെ അടിമാലി കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SPORTS

error: Content is protected !!