ഭരണ കക്ഷി അംഗങ്ങളുമായി നേർക്കുനേർ കൊമ്പു കോർത്തു; അടിമാലി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നീണ്ട അവധിയിൽ

SPORTS

error: Content is protected !!