അടിമാലിയിൽ ജലനിധി കുടിവെള്ള പദ്ധതി തകർത്തത് യുഡിഎഫ്;കടലാസ് സംഘം രൂപീകരിച്ച് ലക്ഷങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ്

SPORTS

error: Content is protected !!