മംഗളത്തില്‍ ശമ്പളവുമില്ല, പിഎഫുമില്ല;ദീപികയില്‍ ശമ്പളം കിട്ടാക്കനി;വേജ് ബോര്‍ഡ് അട്ടിമറിച്ച് സുപ്രഭാതം;ആദ്യത്തെ ആവേശം കെട്ട് മാധ്യമം;പ്രമോഷന്‍ നിഷേധിച്ച് മാതൃഭൂമി

SPORTS

error: Content is protected !!