ശാന്തൻപാറയിൽ യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി കത്തിച്ച ശേഷം കുഴിച്ചുമൂടി.

സ്വന്തം പ്രതിനിധി ഇടുക്കി: ശാന്തൻപാറ പുത്തടിയിൽ യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി കത്തിച്ച ശേഷം കുഴിച്ചുമൂടി. ഭാര്യയെയും, സഹപ്രവർത്തകനെയും, രണ്ടര വയസുള്ള കുട്ടിയെയും കാണാനില്ല. ഒരാഴ്ച്ച മുൻപ് കാണാതായ ഫാമിലെ

Read more